Super Seal Heavy Duty Tire Sealant

Gebruiksaanwijzing voor het inbrengen van Super Seal:

  1. Meet de band op om de benodigde hoeveelheid Super Seal te berekenen, hoogte x breedte in centimeters x 0,8 = het benodigde aantal cc voor snelheden onder 75 km/u, x 0,5 voor snelheden boven 75 km/u.
  2. Zet het ventiel van de band op 4 of op 8 uur.
  3. Draai het binnenventiel er uit en laat de band leeg lopen.
  4. Schuif de slang van de pomp of van de flacon over de ventiel schacht en pomp rustig de aangegeven hoeveelheid in de band, wanneer u te snel pompt bestaat de mogelijkheid dat u het ventiel afdicht. Probeer dan niet met lucht Super Seal naar binnen te persen, maar verwijder de prop met een paperclip, of met een dunne draad.
  5. Blaas het ventiel schoon alvorens het binnenventiel er in te draaien, dit om te voorkomen dat het ventiel er eventueel schuin wordt ingedraaid.
  6. Controleer of het binnenventiel goed is vastgedraaid en zet de band op de aanbevolen spanning.

Met Super Seal kunt u ook lekke banden repareren zonder het wiel demonteren.

  1. Handel hetzelfde als omschreven t/m punt 5, echter alvorens de band op te pompen, eerst het voorwerp verwijderen en het lek naar beneden draaien, zodat Super Seal meteen in het lek wordt geperst tijdens het oppompen van de band. Tijdens het rijden gaat de plug, door de beweging en vervorming van de band steeds vaster en dieper in het lek zitten.
  2. Super Seal is geen tovermiddel en dicht géén snee of scheur in de band en repareert zoals geen enkele sealant géén lekken in het zijvlak van de band.

Doe nóóit minder als de aangegeven hoeveelheid in de band, Super Seal moet het loopvlak van de band kunnen bedekken!!!